Janne & Bella

Grundare till de Inre och Yttre metodikerna i 4FP

janne-alone

Janne Carlsson / Yttre

0708-69 70 11
janne@4fp.se

Janne Carlsson

Janne är teknologie doktorn inom logistik och change management som med 25 års forskning i bagaget bl a varit verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han har också arbetat som förändringskonsult, utbildare och ledningsutvecklingskonsult inom såväl privat som offentlig sektor och har i samtliga dessa roller en genuin teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Han har publicerat ett stort antal publikationer inom området förändringsarbete.

Bella Magnusson / Inre

0735-13 13 50
bella@4fp.se

Bella Magnusson

Bella är ekonomen som tidigt förstod att nyckeln till verklig framgång i ett företag går via människorna. Under 20 års tid har hon forskat och utforskat hur man utifrån lust kan optimera människors beteenden för att på ett hållbart sätt nå full potential. Utifrån vedertagna teorier och empirisk forskning har Bella utformat kraftfulla metoder för att bryta beteendemönster via kroppen för att därigenom skapa en självklar och hållbar transformation i en organisations förflyttning.