Om oss – 4FP – For Full Potential

Ett helt nytt sätt att tänka och arbeta

Det finns idag stora orealiserade potentialer i våra organisationer trots att de flesta företag satsar stora pengar och mycket tid på att utveckla sina verksamheter; ofta med fokus på att antingen frigöra de inre mänskliga potentialerna eller de yttre verksamhetsmässiga. Att utgå från båda dessa perspektiv är ett helt nytt sätt att tänka och arbeta.

4FP vänder sig till dig som vill realisera din organisations fulla potential eller som vill stödja ledare och grupper i att göra detta. Kort och gott – till alla som i sin professionella roll vill utforska det möjliga och uppnå det extraordinära.

Vi har lyckats frigöra de orealiserade potentialerna och åstadkommit extraordinära resultat och visat att det går att få tillbaka kostnaden för ledningsutvecklingsinsatser mångdubbelt. Men hur är då detta möjligt? Hur har vi gått tillväga?

Vill du förstå hur det fungerar?

Beställ boken! Den är både vetenskapligt grundad och praktiskt orienterad. Den utgör en stödstruktur i sig och möjliggör för dig att bli mer framgångsrik i din nuvarande roll och i det du vill uppnå. Med bokens hjälp får du möjlighet att praktiskt testa 4FP-modellerna i din egen verklighet.

Varför heter vi 4FP?

Begreppet 4FP – ”For Full Potential” uppstod som direkt följd av det som hände under våra uppdrag.

Parallellt med det första chefsprogrammet fick vi möjlighet att designa en simulering som syftade till att utveckla olika processer hos en verksamhet. När det i pilotkörningen av denna visade sig att deltagarna bara försökte göra ”det minsta möjliga” skickade vi ut dem igen och sa att det bara var ”full potential” som gällde. De kom tillbaka med 30-procentiga förbättringspotentialer– begreppet ”Full Potential” var därmed fött.

Vår metod har använts och visat resultat inom den privata såväl som den offentliga sektorn, nationella företag såväl som internationella koncerner. Några exempel: