Forskning & Utveckling

Experimentverkstad

Skapa rörelse för en hållbar förflyttning

4FP är i grunden ett utvecklings- och forskningsbolag som ligger i den absoluta kunskapsfronten när det gäller förändringsledning och ledarskapsutveckling. Genom vårt experimenterande har vi sedan mitten 90-talet testat och utvecklat nydanande metoder för en integrerad verksamhets- och ledarskapsutveckling.

Med vår formella forskningskompetens har vi varit en naturlig del av flera stora forskningsprogram inom såväl privat som offentlig sektor.

Just nu fokuserar vår forskning på rörelsen i en förändring. Vi vet att rörelsen och det cirkulära lärandet – att agera och testa nytt – är nyckeln till att förflytta organisationer in i framtiden (action learning). Vi tror också att den fysiska rörelsen är nyckeln till att snabbt förflytta och utveckla hållbara förändringsledare. Detta är vår hypotes.

Nyfiken?