Människorna

Förflyttning & Transformation

4YOU

Inom 4You kombinerar vi våra resultatorienterade coachtekniker med välbeprövade beröringstekniker för att på ett unikt sätt bryta beteendemönster via kroppen. Vi jobbar individuellt, på massagestol eller på massagebänk, i kombination med coachingsamtal.

Genom att bemästra hur du fyller ditt liv med lust, livfullhet och avslappning, lär du dig att skapa optimala förutsättningar för att kunna förverkliga det du valt eller komma upp på banan igen om du fallit av.

One 2 One

Genom resultatorienterade coachtekniker inspireras du till nyfikenhet att utforska och identifiera orealiserade potentialer som kan finnas hos dig för att kunna verka fullt ut. Du lär dig följa en välgrundad struktur som garanterar förflyttning och du får nycklar som skapar förutsättningar för dig att bli tydlig i dig som person, så att dina förmågor används på ett naturligt och självklart sätt.