Coachutbildning

– I Stockholm

Förflyttningscoach – Framtidens ledarskap

4FPs förflyttningscoach utbildning är verktyget som skapar en naturlig och hållbar transformation för ledare att förflytta medarbetare med lust och energi att uppnå det extraordinära.

4FP’s coachutbildning i Stockholm

4FP’s coachutbildning – förflyttar individer in i framtiden. Vi hittar det dolda guldet i organisationen och medarbetarna. 4FPs coachutbildning är verktyget som skapar en naturlig och hållbar transformation för ledare att förflytta medarbetare med lust och energi att uppnå det extraordinära. Det är en av flera moduler som tränar passionerade och påklädda ledare med mod att leda verklig förflyttning.