Academy

Det dolda guldet

Hitta det dolda guldet i organisationen och i människorna

I Academy har vi samlat det bästa vi har i olika moduler för att stötta en individ eller organisation att nå en lyckad och hållbar transformation. Modulerna kan göras i sin helhet i 12-månadersprogrammet eller avgränsat och stegvis utifrån specifika behov. Vi stödjer de som vill realisera organisations eller ledarens fulla potential och nyfiket utforska det möjliga och uppnå det extraordinära.

Detta är ingen traditionell utbildning. Vi jobbar med deltagarnas verklighet i rummet – upplevelsebaserat. Genom evidensbaserade metoder och konkreta verktyg får du leda din förändring in i framtiden.

Vi erbjuder en stödstruktur som är enkel och självklar att omsätta och som blir en naturlig del i organisationens vardag. Detta resulterar i ett ROI över förväntan.

”Inget kommer av sig själv, du måste vara beredd att våga!”

Jonas Nilson, Head of Orio Logistics, Orio Management

Aktuellt nu:

4FP Academy 2020

För att stötta enskilda ledare som fått en ny utmanande roll, ett nytt kritiskt uppdrag eller kanske utsetts till projektledare för ett riktigt utmanande förändringsprojekt, erbjuder 4FP ett öppet program med start i januari. Det är en integrerad process där deltagarna genomför sina personliga utmaningar – sina Extra Ordinära Resultat (EOR) – under loppet av de 12 månader programmet löper. Detta garanterar 4FP!

Våra utbildningar