4FP Passionerad förändringsledare i Stockholm

4FP’s grundmodell

Passionerad förändringsledare i Stockholm

Ett ledarskap som släpper loss kraften hos dig och medarbetarna.

4FP Academy

Vi förflyttar morgondagens ledare in i framtiden. Vi utvecklar passionerade och påklädda förändringsledare med mod att leda verklig förändring. Vår utbildning ”Passionerad Förändringsledare” är vår startmodul och ingången till 4FP’s förändringsmetoder som tar dig in i framtiden.

Varför

För dig som är redo att bli en passionerad förändringsledare. Att i ditt ledarskap känna nyfikenhet och livfullhet för att utforska dina och andras orealiserade potentialer.

Vad

Genom övningar utforskar vi beteenden och mönster som kan vara begränsningar i ditt ledarskap idag. Därifrån får ledaren chansen att prova det möjliga och vad det skulle innebära i ledarens verklighet.

Hur

4FP har en metodik som både identifierar och löser upp det som begränsar eller skapar blockeringar. Det unika med vårt sätt att jobba är att vi länkar den inre personliga utvecklingen till den yttre världen där du verkar. Vi arbetar praktiskt och upplevelsebaserat där systematiken gör att du bryter igenom på områden och på ett sätt du inte gjort tidigare.

Resultat

Att bli en självklar, passionerad förändrings ledare. En ledare som inspirerar människor till att våga släppa loss kraften och välja det möjliga och inte bara det nödvändiga, i en förändring.

4FP en del av Business Wellness Group

Fakta om 4FP’s grundmodell Passionerad förändringsledare i Stockholm

Programledare: Charlotte Arndt och Peggy Björkenheim

Var: Stockholm

  • 18/3
  • 19/3
  • 26/4

Pris: 25 000:- exkl. moms, exkl. kost & logi

För mer information och anmälan kontakta: Charlotte 0768 96 05 98 eller charlotte@4fp.se

Vid förfrågan erbjuder vi också denna modul internt för dina ledare