4FP Academy 2020

4FP Academy 2020

Academy For Full Potential
– förflytta dig och din organisation in i framtiden

4FP Academy

För att stötta enskilda ledare som fått en ny krävande roll, nytt kritiskt uppdrag eller kanske utsetts till projektledare för ett utmanande förändringsprojekt, erbjuder 4FP ett öppet program. Det är en integrerad process där deltagarna genomför sina personliga utmaningar – sina Extra Ordinära Resultat (EOR). 4FP Academy löper under 12 månader och omfattar gemensamma moduler samt ett individuellt coachingprogram.

Programmet gör skillnad både för dig och din verksamhet

  • Det har både ett inre personligt och yttre verksamhetsperspektiv. Det ger synliga och mätbara effekter i deltagarnas verksamheter.
  • ROI – inom programtiden (12 mån) skapar deltagarna mätbara effekter i verksamheten som minst motsvarar programmets totala kostnad.
  • Att leverera resultat i sina befintliga ledningsroller här och nu har visat sig ge en intern raketkarriär. I de senaste programmen har ca 50% av deltagarna fått nya eller utvidgade uppdrag under eller efter programmet.
  • Personlig utveckling, du når din fulla potential i förhållande till din professionella roll och livet som helhet.
  • Inlärning och utveckling sker i en loop mellan program och verksamhet, det genererar resultat nu och över tiden.
Programmet har en systematisk metodik som stegvis tar deltagarna varvet runt – det säkerställer att varje individ når sitt Extra Ordinära Resultat (EOR).

Förändring på riktigt

I Academy For Full Potential tar du med dig ett utvecklingsuppdrag där du under programmets gång ska leverera konkreta verksamhetsresultat som minst motsvarar den totala kostnaden för programmet.

4FP en del av Business Wellness Group

Program 4FP Academy 2020

 

3 dagar…………… MODUL 1 Passagen: JAG OCH UPPDRAGET
Ökad förståelse för det egna inre ”operativsystemet” och dess relation till det yttre systemet och den egna professionella rollen. Koppla på de egna drivkrafterna.

3 dagar……. MODUL 2 Passagen: VERKLIGHETEN
Formulera ett extraordinärt resultat (EOR) som är relevant för verksamheten och som har ett inre ägarskap.

3 dagar………….. MODUL 3 Passagen: FRAMTIDEN
Göra en förändringsdesign som konkret anger vad och hur framtidsbilden ska bli verklighet.

2 dagar…….. MODUL 4 Passagen: AGERA
Identifiera och hantera de blockeringar som uppstått i det praktiska förändringsarbetet på hemmaplan. Tillförsel av konkreta verktyg som ger energi och systematik i det egna utvecklingsuppdraget.

2 dagar……………. MODUL 5 Passagen: FULLFÖLJA
Att orka gå hela varvet runt, förverkliga sitt EOR och manifestera förändringen på riktigt.

Mellan modulerna sker agerande på hemmaplan som löpande stöds genom individuell handledning, statusrapporter och webbaserad feedback. Uppföljningsstrukturen ger möjlighet för deltagaren att få on line coaching av programledarna när behovet finns.

Kostnad: 80 000:- exkl. moms, kost och logi

Anmälan:  maila bella@4fp.se

Få ledare att behärska de krafter som måste samverka i en förändring

Nämligen de Yttre och de Inre krafterna. Den yttre i form av den ”produktionsapparat” som organisationen förfogar över. Den inre i form av motivationen som individerna i organisationen samlar och den kultur som finns.

Det är på många sätt lönlöst att försöka utveckla den ena av dessa krafter utan att samtidigt stötta med den andra. Eftersom få ledare till fullo behärskar båda så kommer de flesta stöta på blockeringar.

För att stötta enskilda ledare som fått en ny utmanande roll, ett nytt kritiskt uppdrag eller kanske utsetts till projektledare för ett riktigt utmanande förändringsprojekt, kan 4FP erbjuda ett öppet program.Det är en integrerad process där deltagarna genomför sina personliga utmaningar – sina Extra Ordinära Resultat (EOR) – under loppet av de 12 månader programmet löper. Detta garanterar 4FP!

”Med tre enkla ingredienser har 4FP byggt en bomb. Genom att blanda det inre och det yttre och tillsätta en dos verklighet har de skapat resultat som går att mäta och som är synliga.”

– Meetings International